HVZ

 U okviru javnog poziva Horizon H2020-SU-SEC-2020, 27. kolovoza 2020. godine uspješno je predana kandidatura EU projekta pod nazivom „Razvoj pametne zaštitne odjeće usmjerena na interventne službe“, akronim „FireSense“.

Hrvatska vatrogasna zajednica je na portalu e – Savjetovanja objavila Prijedlog Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, Prijedlog programa i načina provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama, Prijedloge pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice, Prijedlog pravilnika o podacima koje mora sadržavati izvješće inspektora vatrogastva o događaju koji je prouzročio smrt radnika, Prijedlog pravilnika o minimalnoj radnoj i zaštitnoj opremi, odjeći i obući inspektora vatrogastva i Prijedlog pravilnika o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama.

Uputa vatrogasnim organizacijama – vatrogasnim postrojbama

S obzirom na novonastalu situaciju, a sukladno odgovornosti prema osobnoj sigurnosti i radu i potrebi obavljanja vatrogasne djelatnosti, donosimo osnovne smjernice u slučaju sumnje na pojavu bolesti u vatrogasnim postrojbama te obveza vatrogasnim postrojbama.

Sve daljnje obavijesti bit će objavljivane na mrežnim stranicama.

Ujedno obaviještavamo sve vatrogasce kako je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) donio odluku kako će se predmetne izvanredne okolnosti smatrati opravdanim razlogom za obavljanje navedenih pregleda izvan propisanih rokova na teret sredstava HZZO-a te će se od dana 16. ožujka 2020. godine pregledi i nakon proteka roka moći obaviti na teret sredstava HZZO-a prestankom navedenih okolnosti.

Više informacija na poveznici: https://bit.ly/2QAsTnw

 

Požar koji je jučer izbio na lokaciji Srimska lokva je ugašen.

Požar koji je jutros izbio u Tvornice za preradu ribe „Nadalina“ u Kaštelima, pod kontrolom je vatrogasaca.