HVZ

U svijetlu izazova s kojima su se suočile zagrebačke hitne službe u iscrpnom radu saniranja grada nakon nedavnog potresa te borbi protiv virusa COVID-19, Veleposlanstvo Republike Francuske ovogodišnji Dan Republike Francuske obilježilo je upravo u prostorima Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Stručno mišljenje i objašnjenje odredbi Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19) te uputa javnim vatrogasnim postrojbama.

U tijeku je saniranje požara.

U prvom smjeni u Kampu se nalazi 76 korisnika iz 4 županije.

Hrvatske autoceste pokrenule su informativnu kampanju za sigurno putovanje u uvjetima pandemije koronavirusa.