HVZ

U pulskome je akvatoriju danas uspješno održana vježba „NAMIRG Pula 2019“ koja je za cilj imala provjeru mehanizama reagiranja prilikom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, uključujući gašenje požara na plovilima te traganje i spašavanje.

Današnjim otvaranjem stručnog skupa u Puli pod nazivom „Zaštita Jadranskog mora od onečišćenja s pomorskih objekata“, započelo je dvodnevno događanje koje će sutra završiti vježbom „NAMIRG Pula 2019“.

U srijedu 20. studenog 2019. godine u prostorijama Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, održan je okrugli stol pod nazivom Analiza pripreme i provedbe požarne sezone 2019.godine( s podlogama za pripremu Programa aktivnosti 2020.godine).

Danas je u prostorijama HVZ-a održan sastanak s temom raščlambe informativno-promidžbenih aktivnosti u požarnoj sezoni 2019. te prijedlozima za Program aktivnosti u 2020. godini.

Danas obilježavamo 28. obljetnicu pada Vukovara, grada koji je postao simbol ljudskog stradavanja i tragedije, ali i simbol hrabrosti i ponosa.