Početak događanja: 06-10-2018 02:00
Završetak događanja: 06-10-2018 02:00

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba

dana 6. listopada 2018. od 9 do 14 sati održava

Dan otvorenih vrata

Zagreb, Savska cesta 1