Vatrogasne zajednice županija / Vatrogasna zajednica Grada Zagreba dobrovoljne su, stručne i humanitarne udruge od posebnog interesa za područje na kojem djeluju, a temeljem Zakona o vatrogastvu udružuju vatrogasne organizacije koje djeluju na području županije. 

Vatrogasne zajednice županija i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba pod nadležnošću su Hrvatske vatrogasne zajednice u operativnom i provedbenom smislu.