Sukladno Zakonu, ustrojena je DRŽAVNA VATROGASNA INTERVENCIJSKA POSTROJBA. 

DRŽAVNA VATROGASNA INTERVENCIJSKA POSTROJBA obavlja sve stručne, planske, operativne i tehničke poslove vezane uz pripremu i postizanje pune operativne spremnosti, opremljenosti i osposobljenosti, izravno djeluje u vatrogasnim intervencijama – prvenstveno pri gašenju požara otvorenoga prostora, pruža neposrednu tehničku pomoć i osigurava dodatne sposobnosti i resurse u slučaju katastrofa, velikih nesreća i akcidenata s opasnim tvarima na teritoriju Republike Hrvatske. 

Državna vatrogasna intervencijska postrojba sudjeluje u raznim vrstama intervencija zaštite i spašavanja, posebno onih složenijih, većih i zahtjevnijih razmjera, a temeljni je dio pružanja pomoći u akcijama na području drugih zemalja u izvršenju obveza utvrđenih međudržavnim ugovorima. 

U sastavu Državne vatrogasne intervencijske postrojbe, sa sjedištem u Splitu, ustrojavaju se sljedeće područne jedinice kao odjeli:

  • Državna intervencijska postrojba DUBROVNIK
  • Državna intervencijska postrojba SPLIT
  • Državna intervencijska postrojba ŠIBENIK
  • Državna intervencijska postrojba ZADAR