• obavlja poslove operativno komunikacijskog središta za vatrogasne intervencije na razini Republike Hrvatske
 • operativno komunicira s vatrogasnim zapovjednicima i vatrogasnim operativnim centrima na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • priprema i provodi odluke, zapovijedi i zahtjeve glavnog vatrogasnog zapovjednika o angažiranju Državne intervencijske postrojbe, Namjenski organiziranih snaga (NOS) Hrvatske vojske (zračne snage, kopnene i mornaričke snage), dislokacija vatrogasnih snaga (redovnih i izvanrednih) te koordinira njihov rad
 • pruža operativno komunikacijsku potporu Državnoj intervencijskoj postrojbi (DIP) i sezonskim privremenim vatrogasnim postrojbama (SPVP)
 • prikuplja informacije o nastanku, tijeku i razvoju događaja u kojima sudjeluju vatrogasne snage te resursima na intervenciji
 • izrađuje izvješća o stanju, tijeku i provedbi intervencija te priprema podatke i podloge za potrebe izvješćivanja javnosti o vatrogasnim intervencijama za koje nije proglašena katastrofa
 • vodi bazu podataka o provedenim vatrogasnim intervencijama na području Republike Hrvatske, obavlja njihovu statističku i preliminarnu analitički obradu
 • sudjeluje u izradi standardnih operativnih postupaka te postupa po istima
 • sudjeluje u provedbi Programa aktivnosti Vlade RH

Neke od zadaća VOS-a:

 • integracija poslova i prijenos informacija za vrijeme složenijih vatrogasnih intervencija, bilo gdje u zemlji
 • koordinacija zračnih i zemaljskih snaga prilikom gašenja velikih šumskih požara
 • koordinacija svih sudionika u vatrogasnim intervencijama (javna poduzeća, stručne institucije, organizacije sa specifičnom opremom i tehnikom)
 • praćenje tijeka i razvoja vatrogasnih intervencija
 • aktiviranje dodatnih snaga potrebnih za intervenciju iz susjednih županija ili inozemstva
 • obrada statističkih podataka o vatrogasnim intervencijama
 • izvješćivanje sredstava javnog priopćavanja o vatrogasnim intervencijama
 • unutarnja komunikacija s rukovoditeljima vatrogastva
 • djelatnici VOS-a su tijekom ljetnih mjeseci dislocirani u Centru za koordinaciju, vođenje i gašenje požara u Divuljama