Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova

 

            Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova uređeno je Pravilnikom o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova („Narodne novine“ br. 61/94). Programe osposobljavanja i usavršavanja provode ovlaštene pravne osobe. Hrvatska vatrogasna zajednica sufinancira dio troškova i nadzire provedbu osposobljavanja i usavršavanja (vidi upute).
Osposobljavanje za zvanje višeg vatrogasnog časnika i višeg vatrogasnog časnika I. klase organizira Hrvatska vatrogasna zajednica, a provodi se kroz izradu pisanog rada i obranu rada pred ispitnim povjerenstvom (vidi upute).

Osposobljavanje za zvanje Uvjeti za pristupanje Trajanje (sati)
  1.    Vatrogasna mladež starost od 12 godina
staž u DVD-u od 1 godine
40
2. Vatrogasac starost od 18 godina
staž u DVD-u od 6 mjeseci
74
3. Vatrogasac I. klase staž od 1 godine u zvanju vatrogasca 4
4. Vatrogasni dočasnik staž od 1 godine u zvanju vatrogasca I. klase 83
5. Vatrogasni dočasnik I. klase staž od 2 godine u zvanju vatrogasnog dočasnika 6
6. Vatrogasni časnik (1) srednja stručna ili školska sprema i 2 godine u zvanju vatrogasnog dočasnika I. klase
(2) studij i staž od 2 godine u DVD-u
100
7. Vatrogasni časnik I. klase staž od 2 godine u zvanju vatrogasnog časnika 8

Priznavanje zvanja. Osobama koje su stekle drugo obrazovanje sa sadržajima iz vatrogastva i zaštite od požara priznaje se zvanje:

  1. Vatrogasnom tehničaru s najmanje jednom godinom staža u DVD-u priznaje se zvanje vatrogasnog časnika
  2. Inženjeru struke u smjeru zaštite od požara s najmanje dvije godine iskustva u DVD-u priznaje se zvanje višeg vatrogasnog časnika.

Usavršavanje specijalnosti Uvjeti za pristupanje Trajanje (sati)
  1.  Strojar zvanje vatrogasac
vozačka dozvola „B“ i „C“
24
2. Bolničar zvanje vatrogasac 30
3. Aparati za zaštitu dišnih organa zvanje vatrogasac 30
4. Vezist zvanje vatrogasac 20
5. Ronilac s jednom zvjezdicom zvanje vatrogasac 30
6. Radovi na vodi zvanje vatrogasac 24
7. Spašavanje pri tehničkim intervencijama zvanje vatrogasac 30
8. Akcidenti s opasnim tvarima zvanje vatrogasac 30
9. Djelovanje u RBK kontaminaciji zvanje vatrogasac 24