Upute za polaganje ispita za višeg vatrogasnog časnika i višeg vatrogasnog časnika I. klase
Uputstvo o osposobljavanju i usavršavanju dobrovoljnih vatrogasaca u RH