8. jesenski stručni skup HVZ-a, Mali Lošinj 2017.

9. jesenski stručni skup HVZ-a, Tučepi 2018.