Premije osiguranja, mjerila za 2014. godinu

Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja 2014
Izmjene i dopune Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja 2014
Dopuna Izmjena i dopuna mjerila o koristenju sredstava premije osiguranja za 2014.godinu
Premije osiguranja - pregled 2014.
Obrazac 1. Zahtjev prema članku 6.
Obrazac 5. Zahtjev prema članku 6 a.
Obrazac 2. Zahtjev prema članku 7.
Obrazac br. 3 Izvješće o korištenju sredstava iz članka 6. Mjerila
Obrazac br. 6 Izvješće o korištenju sredstava iz članka 6.a Mjerila
Obrazac br. 4 Izvješće o korištenju sredstava iz članka 7. Mjerila