Premije osiguranja za 2015. godinu

Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja 2015.
Odluka o nabavci opreme za spašavanje prilikom poplava

Naputak ispunjavanja zahtjeva i izvješćivanja temeljem Mjerila 2015
Obrazac br. 1 - Čl.7. - Zahtjev za potporom za nabavu tehnike, opreme i sredstava za vatrogasne intervencije
Obrazac br. 2 - Čl.8. - Zahtjev za potporom za nabavu tehnike, opreme i sredstava za vatrogasne intervencije povodom obiljež.obljetnica.
Obrazac br. 3 - Čl.9. - Zahtjev za pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi
Obrazac br. 4 - Izvješće o korištenju sred.za nabavu tehnike, opreme i sredstava za vatrogasne intervencije -Čl.7.
Obrazac br. 5 - Izvješće o korištenju sred.za nabavu tehnike, opreme i sredstava za vatrogasne intervencije povodom obiljež.obljetnica -Čl.8.
Obrazac br. 6 - Izvješće o korištenju sred.za pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi -Čl.9.
PROR-POT – IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA - Obvezni obrazac temeljem Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija