Mjerila o korištenju sredstava premija osiguranja za 2020. godinu

 

 

  Mjerila o korištenju sredstava premija osiguranja požara za 2020. godinu
  Obrazac 1 - Ugovor o potpori za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije - tč. 7
  Obrazac 2 - Ugovor o potpori za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije povod obilježavanja obljetnica - tč. 8
  Obrazac 3 - Ugovor o pomaganju vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi - tč. 9
  Obrazac 4 - PROR-POT – Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (za točke 7.,8. i 9. Mjerila)
  PROR-POT – Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava (za točku 11. Mjerila, refundacije prijevoznih troškova i sl.)
  Prikaz premija osiguranja za 2020.