Zakon o vatrogastvu NN 125/2019

Iskaz o procjeni učinka propisa na prijedlog Zakona o vatrogastvu

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu 

prijedlog DUZS-a

 Zakon o izmjenama Zakona o vatrogastvu N.N. 80/10
 Zakon o izmjenama Zakona o vatrogastvu N.N. 38/09
 Zakon o dopuni Zakona o vatrogastvu N.N. 174/04
  Zakon o vatrogastvu (pročišćeni tekst) N.N. 139/04
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu N.N. 96/03
  Odluka Ustavnog suda RH broj U-I-597/2000, od 20. ožujka 2002.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu N.N. 117/01
  Zakon o vatrogastvu N.N. 106/99
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu N.N. 87/96
  Zakon o vatrogastvu N.N. 58/93