Opasne tvari obuhvaćaju tvari koje predstavljaju povećanu opasnost za čovjeka, imovinu i okoliš. U području prijevoza definirane su međunarodnim propisima koji su prihvaćeni i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj (ADR, RID, IMDG, ADN i dr). U području stavljanja na tržište, kao kemikalije definirane su Zakonom o kemikalijama prema kojemu se na ambalažu postavljaju piktogrami i znakovi opasnosti koji upućuju na moguću opasnost.
  Posebnu opasnost za vatrogasce u intervencijama predstavljaju opasne tvari i kemikalije kada se nađu u nekontroliranim uvjetima povećanja temperature, tlaka, oštećenja ambalaže, istjecanja i širenja u okolinu.