Funkcije i konfiguracija suvremenih protupožarnih sustava

Zadatak suvremenih protupožarnih sustava je:

 • otkrivanje požara,
 • provjeravanje signala požara,
 • iniciranje reakcija na signal požara, ovisno o:
 1. trenutku pojavljivanja požara,
 2. mjestu pojavljivanja požara,
 3. načinu signaliziranja  požara.
 • lokalno alarmno signaliziranje požara,
 • daljinsko alarmno signaliziranje požara.
 1. interventni centar,
 2. profesionalna vatrogasna služba,
 3. vlastita ili unajmljena VS.
 • lokalne preventivne reakcije:
 1. gašenje ventilacije,
 2. zatvaranje protupožarnih vrata,
 3. „parkiranje“ liftova u prizemlje,
 4. gašenje električnih instalacija.
 • automatsko gašenje požara.

 

Suvremeni protupožarni sustavi mogu biti elementi složenih sustava, te mogu imati:

 • nadređene sustave – vrši se programiranje, upravljanje, nadziranje,
 • paralelne sustave –s kojima koordinirano rade ,
 • podređene sustave – koji šalju pojedine alarmne signale i vrše pojedine reakcije (npr. podcentrala  za gašenje).

 

Tehnička rješenja

Vatrodojavni senzori otkrivaju:

 • toplinu,
 • zračenje,
 • dim.

    

U 95 % slučajeva razvitak požara kreće se u tri faze:

 • tinjanje uz ispuštanje nevidljivih plinova,
 • dimljenje uz ispuštanje sagorjelih čestica i uz zračenje i strujanje topline,
 • otvoreni plamen.

 

Fizikalni principi vatrodojavnih senzora:

 • detektori dima,
 • ionizacijski detektori (radioaktivni element ionizira zrak u komori),
 • optički detektori  (LE dioda emitira svjetlost u tamnu komoru),
 • optički detektori – linijska izvedba -  emitira zraku iz odašiljača,
 • detektori topline  - termomaksimalni detektori – mjeri se temperatura u prostoriji, mjeri se brzina porasta temperature u prostoriji,
 • detektor plamena,
 • infracrveni  detektori,
 • ultraljubičasti detektori.

 

Prema načinu prosljeđivanja signala vatrodojavne senzore dijeli:

 • senzore sa graničnom vrijednošću – koncentracija dima,
 • senzore sa analognim mjerenjem  - nivo zadimljenosti.

 

Vatrodojavne centrale

Vatrodojavne  centrale  primaju signale iz senzora.

Primaju se signali o:

 • alarmima,
 • kvarovima.

Centrale signaliziraju:

 • zvučno,
 • svjetlosno.

Izvršavaju se operacije:

 • signalizacije,
 • dojave,
 • gašenja.

Postoje dvije generacije sustava:

 • klasični sustavi – obilazak objekata i pronalaženje aktiviranog senzora,
 • adresibilni sustavi  - individualno lociranje senzora.

 

Interventni centri

Interventni  centri mogu biti:

 • vlastita vatrogasna ekipa na objektu,
 • unajmljena vatrogasna ekipa,
 • profesionalna vatrogasna brigada.

 

Tehnička rješenja za dojavljivanje dislociranoj vatrogasnoj jedinici

 • rezervirana telefonska parnica – klasični sustavi,
 • modemska veza - ADRESIBILNI SUSTAV,
 • internet veza - ADRESIBILNI SUSTAVI.

Autor: VĐ
www.zastita.com.hr