U Ljubljani je održan sastanak stručne skupine za izradu Programa osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi iz pograničnih regija Hrvatske i Slovenije

U Ljubljani je 7. veljače 2019. održan sastanak stručne skupine za izradu Programa osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi iz pograničnih regija Hrvatske i Slovenije projekta ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) . Cilj je projekta do ožujka 2020. osposobiti pripadnike žurnih službi iz sustava civilne zaštite za potrebe odgovora kod radiološke i nuklearne opasnosti. Program je usuglašen, a vatrogasne postrojbe u kojima će se provoditi odredit će se u sljedećem razdoblju. Hrvatska vatrogasna zajednica u ovom projektu sudjeluje kao pridruženi partner za logističku i savjetodavnu potporu. Vodeći partner projekta je Institut Jožef Stefan iz Ljubljane, dok će s hrvatske strane program provoditi projektni partner – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba. Na sastanku je sudjelovao predstavnik HVZ-a u projektu i član Upravnog odbora, Damir Knežević - rukovoditelj poslova osposobljavanja, usavršavanja i normizacije.