Referent - jedan izvršitelj/ica na 12 mjeseci

Hrvatska vatrogasna zajednica raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Referent
- jedan izvršitelj/ica na 12 mjeseci

Uvjeti:
Stručna sprema – trogodišnje ili četverogodišnje srednje obrazovanje
Radno iskustvo – bez radnog iskustva
Posebna znanja – vozački ispit „B“ kategorije; znanje engleskog jezika u govoru i pismu; poznavanje rada na računalu

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08), na poziv se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenom brazovanju
- presliku domovnice
- dokaz o ukupnom radom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
- presliku uvjerenja da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan/a za kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci)

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb, Selska cesta 90a, s naznakom „Prijava za javni poziv – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – ne otvaraj“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima.

Sve obavijesti vezane uz tijek javnog poziva bit će objavljene na internetskoj stranici www.hvz.hr.