za prijem u radni odnos na određeno vrijeme stručni suradnik EU – projekta.

Pozivamo kandidate/kinje, koji ispunjavaju formalne uvijete propisane natječajem i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnsono potpunu dokumentaciju, na pisano testiranje u postupku javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.: 30/18, na portalu Moj posao, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na stranici Hrvatske vatrogasne zajednice, a za prijem u radni odnos na određeno vrijeme stručni suradnik EU – projekta.

Testiranja će obuhvaćati područja:

  • poznavanje postupaka i općih uvjeta vezanih uz korištenje EU projekata (općenito)
  • informatička znanja
    • korištenje uredskih alata (MS Office)
    • osnovno poznavanje IT sustava i infrastrukture
    • osnovno poznavanje web tehnologija (HTML, CSS, Javascript, HTTP) i GIS tehnologija
  • znanje engleskog jezika


Mjesto i vrijeme održavanja testiranja za radno mjesto stručnog suradnika EU - projekta:
Utorak, 24. travnja 2018., Selska cesta 90a, sjedište Hrvatske vatrogasne zajednice, s početkom u 09:00 sati, a trajanjem 90 minuta.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.
Testiranju mogu pristupiti samo pozvani kandidati/kinje prijavljeni/e na natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem i koji/e su dostavili/e urednu prijavu odnosno potpunu dokumentaciju. Takvi kandidati obavijest su dobili putem elektroničke pošte.