Natječaji za posao

Testiranje za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za voditelja te stručnog suradnika EU – projekta.

Ponovno je raspisan javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto "Referent". Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Poništava se javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ br.: 47/17 od dana 17.5.2017., na mrežnim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te portalu Moj posao za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto "voditelj EU – projekta" i "stručni suradnik EU – projekta".

Pozivamo na testiranje kandidate/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete u postupku javnog natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za voditelja EU – projekta , te za stručnog suradnika EU - projekta.

Dana 2.6.2017. provest će se pismeno testiranje kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete propisane Javnim natječajem.