Vatrogasna škola

Rezultati razredbenog ispita za upis kandidata u Vatrogasnu školu Poslovna jedinica Rijeka - IV. generacija

Upis će se održati 22. i 23. rujna 2014. u vremenu od 10.00 -13.00 sati.

Testiranje će se održati u ponedjeljak, 22. rujna 2014.

Upis kandidata u Vatrogasnu školu za školsku godinu 2014./2015., odjeljenje u Splitu

Upis kandidata u Vatrogasnu školu za školsku godinu 2014./2015., odjeljenje u Rijeci