S obzriom na novonastalu situaciju uzrokovanu pojavom virusa COVID-19 kao i mjera štednje, donesena je odluka o otkazivanju planirane međuresorne vježbe "Sigurnost 20".