VOS

Splitsko – dalmatinska županija

Dana 27. rujna u 19:20 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Dugi Rat, Poljička cesta br. 175. Radilo se o požaru sobe na drugom katu obiteljskog doma za starije osobe prilikom čega su dvije osobe smrtno stradale, a jedna je zbrinuta od strane HMP. Ostali korisnici doma su evakuirani. Na intervenciji gašenja požara sudjelovao je ukupno 31 vatrogasac sa 7 vatrogasnih vozila iz VZG Omiš, DVD Omiš i DVD Dalmacija Dugi Rat.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 21:35 sati.

Sisačko – moslavačka županija

Dana 27. rujna u 22:19 sati VPG Petrinja zaprimila je dojavu o požaru stambenog objekta u mjestu Nebojan kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena drvena kuća površine oko 50 m2 koja je u potpunosti izgorjela. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara koji je manjim dijelom zahvatio kuće koje se nalaze sa lijeve i desne strane izgorjelog objekta (požar zahvatio manji dio krovišta i prozor susjednih objekata). Uslijed požara nije bilo stradalih osoba. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz VPG Petrinja i DVD Nebojan.

Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 00:42 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 27. rujna u 19:20 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru objekta na adresi Dugi Rat, Poljička cesta br.175. Prema trenutnim podacima kojima VOS raspolaže radi se o požaru staračkog doma i zatražena je HMP radi najmanje jedne preminule osobe. Na intervenciji gašenja požara trenutno sudjeluju vatrogasci iz DVD-a Omiš i DVD-a Dalmacija Dugi Rat. Požar je lokaliziran u 19:40 sati.

 

Karlovačka županija
Dana 24. rujna u 08:33 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru na uređenom odlagalištu komunalnog otpada na lokaciji Popovo Selo (Ogulin) – Gojak. Požarom je bio zahvaćen otpad na površini od 1800 m 2 . Pošto se radilo o podzemnom požaru, angažiran je bager komunalnog poduzeća koji je vršio prekapanje smeća, a vatrogasci su zalijevali isto. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je ukupno 17 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz JVP Ogulin i DVD-a: Ogulin, Josipdol i Zagorje. Požar je ugašen, a intervencija vatrogasaca završila je u 18:16 sati.

Splitsko – dalmatinska županija
Tijekom promatranog razdoblja, a uslijed obilnih kiša, vatrogasci su bili angažirani na 10 tehničkih intervencija, pretežito ispumpavanja vode. U tim intervencijama sudjelovalo je kumulativno 25 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz DVD-a: Mladost, Kaštel Gomilica i Jelsa.

Šibensko – kninska županija

Požar trajekta „Moli“ na lokaciji Šibenik – TEF-ovo pristanište u uvali Stanuča, predio Crnica, za koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dojavu 20. rujna u 05:29 sati, lokaliziran je 22. rujna u 07:00 sati, a proglašen ugašenim u 18:00 sati. Tijekom proteklih dana požar je gasio veći broj vatrogasaca iz JVP i DVD-a Šibenik te se koristio i Eko-brod, a za pretakanje goriva bila je angažirana tvrtka Cijan. Opožaren je veći broj prostorija koje su tijekom 21. i 22. rujna gašene. Tijekom dana na osiguranju i saniranju požarišta sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Šibenik. Ugljični monoksid koji je kao produkt nepotpunog izgaranja nastao u požaru, otežavao je gašenje.